Internet, naročito danas kada nam je svima lako dostupan, doneo je ogromnu promenu kada su u pitanju poslovanje i mogućnosti za razvoj karijere. Naime, više nismo ograničeni da svoje proizvode ili usluge nudimo samo na lokalnom tržištu već klijente možemo tražiti bilo gde na planeti.

Upravo zato osobe koje govore jedan ili više stranih jezika postale su veoma značajne za različita preduzeća budući da im mogu olakšati komunikaciju sa potencijalnim klijentima na međunarodnom nivou. Dakle, nema sumnje da je znanje stranog jezika veoma značajno za svakoga, a u karijeri vam može pomoći na sledećih nekoliko načina.

 

Lakše pronalaženje posla

Tržište rada danas je puno izazova i na njemu vlada velika konkurencija u većini industrija. Zato je logično što svako ko traži posao želi i da se izdvoji u odnosu na druge kandidate. Međutim, kandidati često poseduju jednako ili slično obrazovanje, iskustvo i stručna znanja, tako da je na ovom planu veoma teško istaći se. Ipak, postoji i drugi način za privlačenje pažnje poslodavaca.

Pogađate, u pitanju je učenje stranog jezika.

Naime, poslodavci su uvek zainteresovani za kandidate koji njihovoj kompaniji, pored stručnosti, mogu doneti i neku dodatnu vrednost i/ili obavljati više različitih poslova. Ukoliko posedujete sposobnost lakog komuniciranja na stranom jeziku, u kombinaciji sa stručnim znanjem koje imate za poslodavce ćete predstavljati pun pogodak i biti kandidat koji je zaista vredan njihove pažnje.

 

Povezivanje sa inostranstvom

Opcija lakog nastupanja na međunarodnom tržištu putem interneta stvorila je čitav svet novih mogućnosti za mala i srednja preduzeća, kao i za startape koji svoje klijente mogu potražiti bilo gde. A, kako bi to učinili potrebni su im ljudi koji znaju strane jezike.

Ukoliko jedna firma poseduje osobe koje sa inostranim saradnicima i klijentima mogu komunicirati na njihovom jeziku i uz poštovanje i razumevanje njihove kulture, međusobno poverenje će biti izgrađeno znatno brže, a brojne potencijalne barijere biće jednostavno uklonjene.

 

Uspešnije obavljanje posla

Brojna istraživanja su utvrdila da ljudi koji govore jedan ili više stranih jezika poseduju bolju veštinu slušanja, u stanju su da prepoznaju suptilne razlike u značenju i smislu rečenica na različitim jezicima i lakše razmišljaju izvan uobičajenih okvira. Takođe, poliglote su obično bolje u multitaskingu i imaju odlične organizacione veštine.

Sve ovo posledica je razvijanja ovih sposobnosti do čega dolazi prilikom učenja stranog jezika i direktno utiče na to da osoba postaje bolja u obavljanju svog primarnog posla.

 

Otvaranje novih mogućnosti

Znanje jezika otvara i brojne nove mogućnosti. Na primer, putovanje u drugu zemlju na poslovni put, napredovanje u poslu i stvaranje novih opcija, samo su neke od pozitivnih posledica znanja stranog jezika.

Kada govorite drugi jezik automatski imate i priliku da se povežete sa ljudima širom sveta, a to može biti od presudne važnosti za izgradnju uspešne karijere.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode