Prevođenje pravnih dokumenata je posebna prevodilačka disciplina i posao koji mogu obavljati samo prevodioci koji su se specijalizovali za nju. Kod ove vrste prevoda i najmanja greška lako može dovesti do niza pravnih problema i teškoća koje, svakako, niko ne želi.

Ovo postaje jasno ukoliko se ima u vidu da stručnjaci u ovoj oblasti uglavnom prevode sudske dokumente, predstavke, sudska rešenja, poslovne ugovore i dokumentaciju, različite licence i dozvole i slična dokumenta.

Drugim rečima, prevođenje pravnih dokumenata je veoma osetljivo i sa sobom nosi sledećih 5 glavnih izazova.

 

Zakoni se razlikuju u svakoj državi

Pravni sistemi su obično veoma različiti od zemlje do zemlje, a samim tim i svaka država ima neka svoja specifična dokumenta. Ovakva raznolikost stvara nezgodno okruženje u kome se često pojavljuju termini koji mogu biti dvosmisleni i teški za prevod.

Zato stručnjak za prevođenje pravnih dokumenata mora da zna sve varijacije i sličnosti između pravne terminologije dve države, da poznaje izraze koji su međusobno ekvivalentni i bude vešt u identifikovanju tačne upotrebe svakog izraza u zavisnosti od konkretnog konteksta. U suprotnom, postoji rizik da prevod može dovesti do nesporazuma i ostavljanja prostora za nepravilno tumačenje i dvosmislenosti koje mogu uzrokovati dodatne sporove.

 

Pravni sistemi se često menjaju

Pravne procedure se često menjaju u svakoj državi i lako se može dogoditi da, ono što je važilo prošlog meseca, ovog više nije relevantno.

Prevodioci pravnih dokumenata zato moraju redovno pratiti niz normi, propisa i novih zakona i znati kada je došlo do neke izmene i šta ona tačno znači, kako u njihovoj zemlji tako i u državi na čiji jezik prevode.

 

Bez fleksibilnosti u prevodu

Terminologija u pravnim dokumentima često je veoma rigidna tako da ne ostavlja bilo kakvu mogućnost fleksibilnosti tokom prevođenja. To znači da prilikom prevođenja pravnih dokumenata prevodilac obično mora da radi unutar vrlo uskog okvira termina, ali da ipak jasno prenese kontekst i značenje dokumenta.

Drugim rečima, ovde nema mesta za bilo kakvu kreativnost u radu, a to često sam posao čini dodatno napornim.

Pažnja se mora obratiti na svaki detalj

Najteži deo prevođenja pravnih dokumenata leži u njihovoj sintaksi. Kada su u pitanju pravni dokumenti uobičajeno je da se u njima koristi pasiv što za rezultat ima složene rečenice koje deluju beskrajno, a sam tekst se čini kao da je sastavljen od nepreglednog niza zareza i tačaka. A svaki od ovih znakova interpunkcije je od velike važnosti za razumevanje značenja jer pomeren zarez može u potpunosti izmeniti čitav smisao rečenice.

Zato se obično, nakon što prevod bude završen, lektura poverava drugoj osobi kako bi se izbegla svaka potencijalna greška ili previd.

 

Kratki rokovi

Priroda pravnih dokumenata je takva da je njihov prevod obično potreban što pre. To znači da nema mesta za kašnjenje ili odlaganje prilikom prevoda.

Zato su prevodioci u ovoj oblasti uvek spremni da rade pod velikim vremenskim pritiskom i sa malim pauzama kako bi sve bilo završeno na vreme. Ovo, pak, znači da dobri prevodioci pravnih dokumenata moraju imati dobro razrađenu rutinu rada i metodologiju koja im garantuje da će ispuniti zadate rokove, a sve ovo se stiče samo velikim iskustvom.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode