Cene usluge prevoda sa overom sudskog tumača ili bez overe

Cene prevoda mogu varirati u odnosu na niz faktora poput – jezička kombinacija, kompleksnost prevoda, tematika, obim posla, rok realizacije, i drugo.

Cene u tabeli odnose se na većinu sadržaja sa uobičajenim rokom (3-5 radnih dana) za prevođenje.

Pre nego što dostavite dokument na prevođenje, najbitniji korak je da se prethodno kod nadležne institucije informišete u kojoj formi zahtevaju prevod

Pre nego što dostavite dokument na prevođenje, najbitniji korak je da se prethodno kod nadležne institucije informišete u kojoj formi zahtevaju prevod.

Sudski prevodilac garantuje samo za verodostojnost prevoda dokumenta koji ste dostavili na prevođenje, a informacije kako je potrebno dostaviti prevod vam može dati samo nadležna institucija kojoj prevod dostavljate. Prvi korak do prevoda je tačna i precizna informacija od strane nadležne institucije u zemlji ili inostranstvu u kojoj formi prevod zahteva.

Svaki prevod se uvezuje sa dokumentom koji se prevodi. Prevod može biti uvezan sa originalom, kopijom ili overenom kopijom dokumenta.

Samo nadležna institucija koja prevod zahteva vam može ovu informaciju dati, jer ona od vas i zahteva prevod dokumenta. U slučaju da se prevod uvezuje sa:

Originalom – prevodiocu ćete dostaviti original koji se uvezuje sa prevodom

Kopijom – dostavićete kopiju dokumenta koji se prevodi i ona će biti uvezana sa prevodom

Overenom kopijom – pre nego što dokument dostavite na prevođenje, kopiju dokumenta morate overiti kod javnog beležnika (u tom slučaju se na strani jezik/sa stranog jezika na srpski prevodi i notarska overa), a tek nakon overe ćete dostaviti dokumenta na prevođenje a sa prevodom će biti uvezana overena kopija.

Sve ovo je potrebno da proverite pre nego što dokument dostavite na prevod, u formi koja je svrsishodna.

Kada je reč o Apostille pečatu (Haški pečat, za zemlje potpisnice Haške konvencije), njega ne možete dobiti kod sudskog prevodioca već isključivo u sudu koji je mesno nadležan za dokument koji se overava Apostille pečatom a zatim prevodi(sa izuzetkom Italije i Belgije, za koje se dokument prvo prevodi pa se nakon toga overava Apostille pečatom). Za dokumenta izdata u Beogradu, za Apostille pečat nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu, na adresi Bulevar Nikole Tesle 42a, broj telefona 011/655-724, gde će vam dati sve neophodne informacije kada je reč o overi Apostille pečatom.

Cenovnik usluga prevoda

Prevodilačka strana ima 1.800 karaktera uključujući razmake.

Cene prevoda u tabeli odnose se na većinu sadržaja sa uobičajenim rokom (3-5 radnih dana) za prevođenje. Cena prevoda stručnih tekstova (medicina, tehnika i sl.) uvećana je u zavisnosti od kompleksnosti od 10% do 20%​

Za veći broj strana i stalne klijente odobravamo popuste.
Cene hitnih prevoda uvećane su za 20% (danas za danas).

Besplatna procena dokumenata!

U slučaju da jezik koji tražite nije na spisku, želite prevod na više jezika ili kombinaciju stranih jezika, molimo vas da nas kontaktirate.

Ostale usluge

Usmeno prevođenje od 9000 RSD / sat.

Prevodi sa engleskog jezika i na engleski

Cenovnik prevoda sa overom ili bez overe tumača za prevode sa engleskog na druge jezike, i sa drugih jezika na engleski, možete preuzeti ovde​.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode

Radno vreme:

Ponedeljak: 8:00 - 16:00
Utorak: 8:00 - 16:00
Sreda: 8:00 - 16:00
Četvrtak: 8:00 - 16:00
Petak: 8:00 - 16:00

Društvene mreže:

Osnovne informacije:

Alfa prevod d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 77 lokal 3-4
11070 Novi Beograd

MB: 21641618
PIB: 112283254

office@alfaprevod.rs
0604358188