Pronaći posao u inostranstvu nije lak zadatak. Ipak, mnogo je osoba koje se odlučuju na ovaj korak tražeći za sebe bolju budućnost i ugodniji život. Ako čitate ovaj tekst, onda ste, najverovatnije, i vi među njima.

Međutim, bez obzira da li tražite sezonski ili stalan posao u inostranstvu, računajte da će vam za to trebati i do nekoliko meseci. Kako bi se započela karijera u stranoj zemlji prvo je neophodno da se dobro upoznate sa svime što vas tamo može dočekati, pripremite potrebna dokumenta i papire i obezbedite njihov prevod sa overom sudskog tumača.

Razlog jeste to što je prevod dokumenata sa overom sudskog tumača potreban i za pronalaženje posla u inostranstvu, ali i za sam odlazak u stranu državu.

Koje papire za rad u inostranstvu treba prikupiti?

Kako bi ste konkurisali za radno mesto u inostranstvu sva dokumenta koja šaljete moraju biti prevedena na jezik te države.

Pored ličnih dokumenata i CV-a u elektronskom formatu, svakako će vam biti potrebno da sakupite uverenja o svom stepenu obrazovanja i stečenom znanju (diploma srednje škole i fakulteta (potrebno je da bude nostrifikovana), certifikati o stručnosti i poznavanju stranog jezika države u koju odlazite).

Naravno, sva ova dokumenta za posao u inostranstvu moraju biti prevedena od strane sudskog tumača za dati jezik.

Imajte u vidu da, u zavisnosti od radnog mesta na koje konkurišete, poslodavac može zatražiti i da mu dostavite dodatne dokumente. Kako bi ste bili sigurni šta vam je sve potrebno u konkretnom slučaju, najbolje je da kontaktirate HR službu poslodavca.

Takođe, pored ovih dokumenata znajte da je neophodno pripremiti i odgovarajuće papire potrebne za dobijanje vize o čemu možete pročitati više u tekstu – Koje dokumente treba prevesti za britansku vizu – budući da je potrebna dokumentacija veoma slična za sve države.

Alfa prevod i nema brige

Prevodilačka agencija Alfa prevod stoji vam na usluzi za prevođenje dokumenata potrebnih za posao u inostranstvu.

U našem timu nalaze se iskusni sudski prevodioci baš za sve svetske jezike, a pored same usluge prevođenja od nas možete dobiti i dodatne informacije vezano za procedure i potrebnu dokumentaciju za pronalazak posla u stranoj zemlji.

Pozovite nas, a mi ćemo se potruditi da vam, u što većoj meri, olakšamo put ka novoj karijeri i boljem životu.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode