Google Translate je mašinski prevodilac koji koriste mnogi ljudi širom sveta. Ne može se osporiti da je ovo veoma koristan alat kada ste negde na odmoru ili vam je potrebno da brzo prevedete par rečenica sa stranog jezika kako bi ste nešto uopšteno razumeli. Međutim, kada se radi o prevođenju zvaničnih dokumenata, stručne literature ili medicinske dokumentacije ne postoji adekvatna zamena za profesionalne prevodioce, a razlozi za to su sledeći.

 

Veći izbor jezika sa kojih se prevodi

 

Na čitavoj planeti govori se 6.909 različitih jezika. I dok Google Translate stalno radi na dodavanju novih, trenutno pokriva samo 1,5 procenata postojećih jezika.

S druge strane, profesionalni prevodioci ne pate od ovog ograničenja tako da pokrivaju svaki jezik. I ne samo to. Prilikom pravljenja prevoda, profesionalni prevodioci uzimaju u obzir sve kulturne specifičnosti datog govornog područja.

Na ovaj način dobijate uslugu koja je prilagođena baš onim specifičnim potrebama koje imate, a prevedeni dokument biće odgovarajući baš za one institucije sa kojima vam je potrebno da ostvarite komunikaciju.

 

Preciznost u prevođenju

 

Google Translate je zapravo mašina koja prevod isporučuje na osnovu statističke analize. Posledica je to što često dolazi do izostanka pravog jezičkog razumevanja teksta koji se prevodi, teško razumljivih rečenica i loše sintakse. Naravno, ovakav prevod je neophodno dodatno sređivati što može oduzeti veoma mnogo vremena, a u slučaju da se prevodi dugačak tekst, često ispadne „skuplja dara nego mera“.

Problem sa mašinskim prevodom se ovde ne završava. Recimo reč „light“ na engleskom jeziku ima nekoliko potpuno različitih značenja – može značiti recimo i „svetlo“ i „lagano“ ili „blago“ ili „nežno“. Mašina, s jedne strane, nije u stanju da precizno utvrdi tačan kontekst i, shodno tome, odabere pravu opciju, a s druge, za neke jezike nudi samo jednu opciju kada prevodi sa engleskog pa se dešava da reč bude pogrešno prevedena kao pridev, a ne kao imenica.

Nepotrebno je reći da ljudski prevodioci ne prave ovakve greške.

 

Ispravna gramatika

 

Još jedan problem sa Google Translate jeste to što može biti bukvalan u svom prevodu. Ovo se naročito može videti kada se gramatička struktura jezika sa kog se prevodi ne poklapa sa onom u jeziku na koji se prevodi.

Na drugoj strani ljudski prevodioci savršeno poznaju ove gramatičke razlike obezbeđujući da prevod bude u potpunosti odgovarajući, a ne doslovan i takav da se značenje gubi.

Recimo, u engleskom jeziku sadašnje vreme se koristi kako bi se iskazala radnja koja se i dalje dešava. Tako rečenica „Živim u Beogradu dve godine“ prevedena bukvalno na engleski može se protumačiti kao da inače živite negde drugde.

 

Odabir pravih reči

 

Kada pišete tekst na našem jeziku možete koristiti sinonime kako bi se izbeglo prečesto ponavljanje istih reči. Međutim, reči koje su sinonimi u jednom jeziku ne moraju se poklapati u drugom. Google Translate ne pravi tu razliku zbog čega se obično dešava da isporuči neadekvatan prevod.

Ovakve jezičke zavrzlame profesionalni prevodioci lako rešavaju zahvaljujući svom širokom i dubokom poznavanju, kako svog maternjeg, tako i stranog jezika na koji prevode. Oni su u stanju da uvek odaberu prikladniju reč tokom prevođenja i postignu da ponavljanje reči izostane i u prevedenom dokumentu.

 

Razumevanje idioma

 

Sklonost Google Translate prevodioca da koristi bukvalan prevod posebno je izražena kod idioma i sličnih karakterističnih fraza. Rečenicu „Skupio se ko dve pare u vreći“ mašina će prevesti kao „He gathered like two bucks in a bag“ što je potpuno neodgovarajuće originalnom značenju.

Profesionalni prevodilac sa lakoćom prepoznaje ovakve rečenice i prevodi ih u duhu jezika kako bi sačuvao smisao.

 

Čuvanje tona obraćanja

 

I ovde Google Translate pokazuje svoj nedostatak. Mnoštvo jezika poseduje formalan i neformalan način obraćanja koji ne postoji u, na primer, engleskom jeziku. Budući da je ovde potrebno shvatiti kontekst kako bi se znalo o kom je obliku reč, Google Translate ne uspeva da isporuči odgovarajući prevod.

Ljudski prevodilac i ovde odnosi prevagu lako prepoznajući formalnost izraza i uzimajući u obzir kome je tekst namenjen.

 

Dakle, jasno je zašto su profesionalni prevodioci bolji od mašine i koliko veću sigurnost i pouzdanost pružaju. Zato imajte u vidu da, za sve vaše prevode, na raspolaganju vam stoji agencija za prevođenje „Alfa prevod“.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode