Kada želite da svoje usluge i proizvode ponudite na inostranom tržištu jedna od osnovnih stvari jeste prevođenje vašeg sajta na strani jezik. Studije su pokazale da oko 72% potrošača najveći deo vremena provedenog na internetu utroši posećujući sajtove koji su na njihovom maternjem jeziku. U isto vreme, isti procenat ljudi će lakše obaviti kupovinu ukoliko su informacije o onome što se prodaje na njihovom jeziku.

Dakle, kako bi jedan brend svojim sajtom privukao inostrane kupce od suštinske je važnosti da im se obraća na jeziku kojim sami potencijalni kupci govore.

Kada prevodite sajt na drugi jezik naravno da ćete pažnju primarno posvetiti samim prodajnim tekstovima. Međutim, pored toga potrebno je da obratite pažnju i na neke detalje koji mogu napraviti razliku između uspeha i neuspeha.

 

Ko će raditi prevod web sajta na strani jezik?

 

Da li će to biti neko od zaposlenih u firmi ko odlično poznaje vašu ponudu, ali ne poseduje savršeno poznavanje datog stranog jezika i kulture države u kojoj živi vaša ciljna grupa? S jedne strane ova opcija može se činiti privlačnom s obzirom da, na prvi pogled, ne odvajate dodatna sredstva za prevođenje.

Međutim, ukoliko se vašim potencijalni kupcima iz inostranstva obratite tekstovima koji jesu na njihovom jeziku, ali ne poseduju „izvornost“, oni ga neće prihvatiti kao nešto prisno i prirodno. Naprotiv, više pažnje će obratiti na pogrešne izraze i/ili primere koji nisu uobičajeni za njih, a svaka potencijalna gramatička greška će im „upadati u oko“ i time skretati pažnju sa proizvoda. Posledica je – manja prodaja.

Sve ovo se lako može izbeći ukoliko sredstva uložite u angažovanje prevodilačke agencije. Profesionalni prevodioci će se postarati da vaši tekstovi imaju prirodan ton i način obraćanja, pravilne izraze i metafore koje su karakteristične za konkretno govorno područje. Drugim rečima, prevodilac će u svoj prevod uneti poznavanje kulture, običaja i duha samog podneblja za koje se tekst prevodi.

 

Prilagođavanje vizuala

 

Angažovanje profesionalnih prevodilaca biće vam od pomoći i prilikom odabira ilustracija, grafika, fotografija i dugih vizuelnih elemenata na sajtu. Naime, budući da odlično poznaju kulturološke razlike i specifičnosti strane zemlje na čiji jezik rade prevod, prevodioci će moći da vam daju odlične preporuke i savete i za ovu oblast.

Recimo, da li ste znali da žuta boja u hinduizmu simboliše sreću i smirenost, u Grčkoj tugu, a u Francuskoj ljubomoru? Prevodilac to zna.

Drugim rečima, angažovanjem prevodilačke agencije za prevođenje izbegavate i rizik da na svom sajtu upotrebite neadekvatnu boju ili kolornu šemu za određeno tržište.

 

Da li je na sajtu zaista sve prevedeno?

 

Kod prevođenja sajta na strani jezik posebno je potrebno obratiti pažnju na to da li su prevedeni svi elementi. Zato proverite:

  • Kontakt forme
  • Error poruke koje se korisniku pokazuju ukoliko je kontakt forma nepravilno popunjena
  • Stavke u meniju
  • Valuta koja se koristi za navođenje cena
  • Alt tagovi na slikama
  • Tekst koji prati slike
  • Titl u videu
  • Newsletter koji se automatski šalje posetiocima (ukoliko ga imate).

 

Dakle, obratite pažnju na svaki detalj i svaku sitnicu, a korisnici će znati da cene vaš trud.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode