Tumačenje i prevođenje su dve veoma blisko povezane prevodilačke discipline. Na prvi pogled čini se da je razlika između tumačenja i prevođenja relativno mala budući da simultani prevodilac pruža uslugu usmenog prevođenja, a prevodilac tumači tekst u pisanoj formi. Ipak, razlike su ogromne. Čak toliko velike da retko kada ista osoba može obavljati oba posla.

Naime, i simultani i običan prevodilac imaju izdašno razumevanje stranog jezika i njegove kulture, međutim svako od njih se specijalizovao u sticanju znanja posebnih polja jezika, kao i veština koje su neophodne za kvalitetno tumačenje odnosno prevođenje.

 

Razlike u veštinama tumača i prevodioca

 

Ključne veštine prevodioca su sposobnost razumevanja izvornog jezika i kulture zemlje na čijem jeziku je tekst napisan. Takođe, prevodilac mora da bude verziran u korišćenju biblioteke rečnika i referentnih materijala i posebnih programa, kako bi materijale koje prevodi tačno predstavio. Sažeto, najvažnije za dobrog prevodioca jeste sposobnost dobrog pisanja i na svom maternjem i na stranom jeziku.

S druge strane, simultani prevodilac mora biti sposoban da, bez upotrebe rečnika ili pomoćne literature, isporuči prevod sa i na strani jezik, u realnom vremenu. Pored toga, dobrog simultanog prevodioca krasi izvanredna sposobnost aktivnog slušanja koja je posebno važna za ovakvu vrstu prevođenja. Ujedno, on mora brzo obraditi i upamtiti izgovorene reči kako bi isporučio najbolji mogući prevod i u biti sposoban da u trenutku transformiše idiome i različite kulturološke reference sa jednog na drugi jezik.

Još jedna značajna razlika između ove dve vrste prevodilaca ogleda se u brzini i kvalitetu samog prevoda koji isporučuju. Naime, zbog same prirode posla simultani prevodilac će odmah klijentu pružiti prevod, ali će on biti nešto nižeg kvaliteta upravo zato što se dešava u realnom vremenu i bez mogućnosti bilo kakve konsultacije rečnika ili softvera koji su običnom prevodiocu osnovni alat u radu.

 

Kada vam je potreban simultani, a u kojim slučajevima običan prevodilac

 

Ovo pitanje ima veoma jednostavan odgovor. Ukoliko vam je potrebno prevođenje bilo kakvog materijala u pisanoj formi, bez obzira da li se radi o ličnim dokumentima, formularima, literaturi, ugovorima… ono što vam je potrebno jesu usluge običnog prevodioca ili sudskog tumača za strani jezik.

S druge strane, simultani prevodilac će vam biti od najveće pomoći ukoliko prisustvujete nekom skupu, sastanku, seminaru, konferenciji, venčanju… Drugim rečima bilo kom događaju na kome se komunikacija obavlja usmenim putem na stranom jeziku.

Simultani prevodilac biće sve vreme uz vas pružajući vam prevod svega što vaš sagovornik ili govornik budu saopštili.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode