Pojmovi „prevod“ i „lokalizacija“ su veoma važni prilikom prevođenja. Veoma je važno znati razliku između njih budući da značajno utiču na to kakav će biti kvalitet onoga što se prevodi.

Zato da odmah definišemo šta znači ovi pojmovi. S jedne strane „prevođenje“ je postupak prebacivanja teksta sa jednog jezika na drugi. „Lokalizacija“, s druge strane, je znatno širi proces koji se bavi kulturnimkomponentama prevoda i lingvističkim detaljima kako bi, prevedeni tekst na najbolji način bio prilagođen za određenu zemlju, oblast ili region.

 

Lokalizacija na konkretnom primeru

Kako bi pojasnili šta je lokalizacija pogledaćemo primer u kome nešto prevodimo sa srpskog na hrvatski jezik.

Naravno, ova dva jezika imaju veliki broj sličnih reči i, u razgovoru, dve osobe će se veoma lako razumeti i bez prevodioca. Međutim, da li je potrebno napraviti lokalizaciju prevoda? Jeste.

Zašto?

Pa postoji razlika u pravopisu, konstrukciji rečenice i mnogim sitnim detaljima. Čak i kada je pojam isti na oba jezika, u hrvatskom se koristi ijekavicu pa je na srpskom „reč“, a u hrvatskom „riječ“.

Takođe lokalizacija uključuje i vođenje računa o vizuelnim elementima pa tako, na primer, tekst koji govori o značaju urbanizacije u verziji na srpskom može biti ilustrovan slikama Beograda, dok bi u hrvatskoj verziji potrebno iskoristiti fotografije Zagreba.

Uz sve to lokalizacija vodi računa i o lokalnim idiomima, kulturnim referencama, mernim jedinicama koje se koriste, formatu datuma, valuti…

 

Jezik i lokacija

„Lokalni jezik“ je još jedan izraz koji je važan kada želite da nastupite na nekom inostranom tržištu.

Lokalni jezik je kombinacija jezika i mesta na kojem se govori i ovaj faktor je veoma važan naročito kada se radi o jezicima koji se govore u više različitih regiona. Tako se, recimo, španski govori na mnogim mestima širom sveta, pa kako bi se dobio efikasan prevod za ciljnu publiku u svakom od ovih regiona, neophodno je da prevodiocu navedete tačno one koje ciljate jer sadržaj lokalizovan za Meksiko nije isti kao onaj lokalizovan za Argentinu ili Španiju jer izvorni govornici bez muke mogu prepoznati ukoliko prevod nije lokalizovan baš za njih što može imati prilično veliki uticaj na prihvatanje onoga što im nudite.

 

Imate proizvod ili uslugu sa kojima želite da nastupite na inostranom tržištu? Potrebno vam je prevođenje web sajta, marketinških tekstova, različitih dokumenata? Ne tražite dalje. Prevodilačka agencija Alfa prevod je tu za vas i pružiće vam vrhunski prevod lokalizovan tačno za ono tržište koje ciljate.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode