Simultano prevođenje za sve jezike

Kvalitetno i efikasno simultano prevođenje za sve vrste jezika po povoljnoj ceni možete dobiti u prevodilačkoj agenciji Alfa prevod Novi Beograd. Simultano prevođenje izvode iskusni i profesionalni prevodioci uz garantovanu poverljivost informacija.

Simultano prevođenje za sve vaše potrebe

Simultano prevođenje potrebno je prilikom različitih vrsta usmene komunikacije, a posebno u slučajevima kada:

  • se venčavate sa stranim državljaninom
  • odlazite na službeni razgovor u inostranu ambasadu
  • vodite razgovore ili pregovore sa poslovnim partnerima
  • prisustvujete različitim sastancima ili konferencijama
  • učestvujete u sudskom procesu…

U svakoj od ovih situacija od najveće je važnosti da simultano prevođenje bude brzo, precizno i prilagođeno vašim potrebama.

Šta obuhvata simultano prevođenje?

Ova usluga podrazumeva da će vam prevodilac izgovarati prevod onoga što vaš sagovornik ili govornik izgovara istovremeno dok ta osoba govori. Na ovaj način gotovo da nema kašnjenja u prevodu, što znači da u komunikaciji neće postojati usporavanje, a u slučaju potrebe, možete odmah adekvatno reagovati ili replicirati.

Bez obzira na to za koji jezik i za koje potrebe vam je potreban prevodilac za simultano prevođenje agencija Alfa prevod vam stoji na raspolaganju. Naši prevodioci vam obezbeđuju vrhunski kvalitet simultanog prevođenja osiguravajući da svaku reč i kontekst u kome je izgovorena savršeno razumete, ali i da ono što vi želite da kažete sagovornicima bude pravilno shvaćeno.

Kolika je cena za simultano prevođenje

Cena simultanog prevođenja zavisi od nekoliko stvari:

  • od svrhe za koju vam je potrebno simultano prevođenje
  • koliko dugo su vam potrebne usluge simultanog prevodioca
  • na kojoj lokaciji je potrebno izvršiti uslugu simultanog prevođenja
  • koji je jezik sa kog se simultano prevodi.

Cenu svih usluga možete pogledati u rubrici Cenovnik.

Kontaktirajte nas i dobijate besplatnu procenu cene simultanog prevođenja za vaše specifične potrebe.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode

Napomena: Kako bi se prevodilac što bolje pripremio i pružio vam uslugu najvećeg mogućeg kvaliteta, preporučuje se da blagovremeno dostavite materijale vezane za konkretan događaj za koji vam je potrebno simultano prevođenje.

Radno vreme:

Ponedeljak: 8:00 - 16:00
Utorak: 8:00 - 16:00
Sreda: 8:00 - 16:00
Četvrtak: 8:00 - 16:00
Petak: 8:00 - 16:00

_____

Posedujemo ISO 9001:2015 sertifikaciju.

Društvene mreže:

Osnovne informacije:

Alfa prevod d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 77 lokal 3-4
11070 Novi Beograd

MB: 21641618
PIB: 112283254

office@alfaprevod.rs
0604358188