Prevođenje audio i video transkripta može delovati kao ne suviše komplikovan posao. Sve je već napisano i potrebno je samo prebaciti rečenice sa jednog na drugi jezik. Međutim, stvari uopšte ne stoje tako.

Prevođenje audio ili video transkripta zahteva daleko više znanja i posvećenosti nego što se može pomisliti „na prvu loptu“.

 

Od čega se počinje

Prva stvar koju prevodilac mora uraditi pre početka prevođenja audio ili video transkripta jeste da naglas pročita original i presluša ili pregleda sam audio/video zapis. Na ovaj način prevodilac:

  • Dobija sveobuhvatan pregled samog materijala i teme o kojoj se govori
  • Upoznaje se sa osobom ili osobama koje govore
  • Definiše kakav je stil obraćanja i utvrđuje strukturu jezika i rečenica koje se koriste
  • Pravi popis stavki koje su mu nepoznate kako bi otklonio sve nejasnoće.

 

U narednom koraku potrebno je da prevodilac zna kome je transkript namenjen, odnosno kojoj publici se obraća. Na osnovu ove informacije prevodilac će tokom prevođenja audio ili video transkripta znati koje sinonime je bolje koristiti tokom prevoda, na koji način prevesti idiome i kako urediti strukturu rečenica. Ovde je potrebno imati u vidu da nije uvek poželjno prevesti svaku reč, već da je daleko važnije da prevod transkripta sačuva originalno značenje, smisao i duh onoga što je izgovoreno.

Sve ovo biće od velike pomoći za kreiranje prevoda transkripta koji će na adekvatan način pratiti samog govornika i pravovremeno se prikazivati ukoliko se koristi kao titl.

Tek nakon što je obavio sve ove pripreme prevodilac započinje prevođenje audio ili video transkripta.

 

Šta nakon završetka prevođenja audio ili video transkripta

Nakon što je transkript u potpunosti preveden prevodilac započinje sa finalizacijom posla.

Iznova pušta audio ili video zapis za koji je prevod transkripta urađen, a zatim prati kako sam prevod transkripta prati osobu ili osobe koje govore.

Prevodilac utvrđuje da li je neka od rečenica preduga ili prekratka, da li prevod prati duh jezika, ali i kontekst teme o kojoj se govori kao i da li je u potpunosti prilagođen ciljnoj grupi kojoj je namenjen.

Nakon što se ovo testiranje obavi, sledi lektura prevedenog transkripta kako bi se otklonile eventualne slovne greške, permutacije i utvrdilo da li su svaka tačka i zarez na svom mestu.

Tek po završetku svih ovih koraka prevod audio ili video transkripta šalje se klijentu.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode