Koje su to veštine i znanja koja su profesionalnim prevodiocima potrebna da bi ostvarili uspešnu karijeru? Da li je dovoljno posedovati poznavanje jezika ili, pak, postoji još nešto što je od velike važnosti za ovu profesiju?

Naravno, prevodilačke veštine čine temelj i preduslov za uspeh svakog prevodioca, međutim, samo znanje jezika nije dovoljno ukoliko neko želi da zaista zabilsta u ovom poslu.

Ovo su tri veštine koje su neophodne u prevodilačkoj karijeri.

 

Suštinsko razumevanje kulture i jezika

Da biste mogli da dobro prevodite, neophodno je dubinsko razumevanje kako maternjeg tako i stranog jezika, ali i sposobnost da prenesete suštinu i ideje izražene u tekstu sa jednog na drugi jezik. Upravo zato se predavanja na fakultetima i različitim kursevima za prevodioce fokusiraju upravo na to da steknete ove veštine.

Ovo podrazumeva i da posedujete veoma širok vokabular i znate da koristite stručnu literaturu onda kada vam je to potrebno u prevodilačkom poslu.

 

Veština pisanja

Posedovanje snažnog osećaja za pisanje takođe je od velike važnosti za prevodioca. U zavisnosti od materije koja se prevodi, posao može biti nemoguće valjano uraditi ukoliko prevodioci nemaju razvijenu ovu veštinu. Nedostatak se naročito može osetiti, recimo, prilikom prevođenja književnih dela i marketinškim materijala, ali i kod mnogih naučnih radova.

Naravno, nije dovoljno biti vešt u pisanju samo na maternjem jeziku već je potrebno da prevodilac bude sposoban da dobro piše i na stranom jeziku sa koga ili na koji prevodi. Većina ljudi, uprkos učenju stranog jezika, se znatno bolje izražava na svom izvornom jeziku i zato je ovo veština na kojoj najbolji prevodioci neprekidno rade i usavršavaju je.

 

Razumevanje teme koja se prevodi

 

Posedovanje specijalizovanih znanja iz oblasti koje se tiče tekst koji prevodimo je treći set veština koji je apsolutno presudan za uspešnu karijeru prevodioca. Suština je u tome da ne prevodimo samo reči već njihovo značenje i potrebno je da prevod izražava bit koju prenosi originalni tekst. Drugim rečima, ukoliko ne razumete temu teksta, nećete moći da napravite dobar prevod.

Ovo je ujedno i jedan od razloga zbog kog se prevodioci obično specijalizuju za određenu ili nekoliko srodnih oblasti. Obično je slučaj da su najveći stručnjaci osobe koje su studiranjem i/ili kroz svoje radno iskustvo stekle specifična znanja iz određene oblasti. Njihovim uparivanjem sa znanjem stranog jezika dobijamo savršen spoj i prevodioca koji je u stanju da isporuči savršenu uslugu i dobro je naplati.

 

Dakle, kako bi mogli da pruže prevodilačke usluge po najvišim standardima prevodioci moraju posedovati odlično znanje jezika na koji prevode, razvijenu veštinu pisanja i stručno poznavanje tematike koju prevode. Ukoliko prevodilac „škripi“ na samo jednom od ova tri polja lako se može dogoditi da prevedeni tekst bude pogrešan ili netačan.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode