Tačan medicinski prevod je izuzetno važan bilo da se radi o farmakološkim uputstvima, otpusnim listama ili lekarskim nalazima. Život ljudi bukvalno može zavisiti od tačnog značenja reči i njenog preciznog prevoda budući da upravo ta reč opisuje medicinske postupke, sastav leka ili uputstva za lečenje. Medicinski jezik je složen, uključujući specifičnu terminologiju koja se može razlikovati od jezika do jezika i zbog toga medicinski prevod zahteva apsolutnu preciznost i ne ostavlja marginu za bilo kakvu grešku.

 

Loš prevod može izazvati ozbiljne komplikacije, uključujući i smrt

Kada se pravi prevod medicinske dokumentacije potrebno je imati tehničku preciznost. Ništa se ne sme izuzeti, dodati ili zameniti kako ne bi došlo do komplikacija prilikom daljeg lečenja pacijenta.

Na primer, izostavljanje ključnih podataka u uputstvima za doziranje može učiniti da se spasonosni lek pretvori u supstancu opasnu po život.

Stručnjaci za prevođenje medicinskih dokumenata znaju da je svaka reč bitna kako bi lekari mogli da precizno i tačno razumeju prevod. Zato ovde nema nikakvog tumačenja niti korišćenja sinonima i zamenskih izraza, ali se koristi lokalizacija za ciljni jezik kako bi medicinski radnici sa sigrunošću razumeli ono što čitaju.

Medicinski prevod nije samo prepisivanje uputstava i kliničkih ispitivanja sa jednog jezika na drugi već podrazumeva razumevanje izvornih informacija i mogućnost njihovog prebacivanja na ciljni jezik na najbolji mogući način koji je jedino i prihvatljiv.

Profesionalno medicinsko prevođenje je od vitalnog značaja i tokom interakcije lekara sa pacijentom. Na ovaj način ljudi lakše stiču poverenje u medicinske stručnjake, ali i štiti same lekare od eventualne greške.

 

Netačna medicinska terminologija u farmaceutskoj industriji izlaže ljude riziku

Stručnjaci za medicinsko prevođenje imaju suštinski značaj i za farmaceutsku industriju. Njihov posao je da osiguraju da svaki uvezeni lek na tržištu bude praćen tačnim informacijama.

Kod ovih prevoda čitljivost i laka razumljivost je važna koliko i tačnost jer je potrebno da pacijenti razumeju oznake lekova i razumeju njihovo dejstvo i potencijalne kontraindikacije. U suprotnom može se dogoditi da pacijent čak prestane sa uzimanjem lekova usled nekih problema jer se stidi da pita lekara za dodatna uputstva.

S druge strane, dobijanje odobrenja za lekove takođe ne može funkcionisati bez kvalitetnog prevođenja medicinske dokumentacije. Zapravo, čak i najbolji lekovi mogu biti odbijeni ukoliko prevodioci ne urade svoj posao kako treba.

 

Ukoliko vam je potrebno prevođenje medicinske dokumentacije agencija Alfa prevod stoji vam na raspolaganju. Kontaktirajte nas već danas, a mi vam garantujemo tačno i kvalitetno prevođenje svih vrsta medicinske dokumentacije.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode