Prevod dokumenata za poslove u inostranstvu

Prevodilačka agencija Alfa prevod vam pruža prevod dokumenata za poslove u inostranstvu brzo, tačno, pouzdano i na bilo koji jezik koji vam je potreban.

Prevod dokumenta za poslove u inostranstvu

Ukoliko želite da se zaposlite van zemlje potrebno je da pripremite određene papire na jeziku države u kojoj konkurišete za posao. Prevodilačka agencija Alfa prevod vam pruža prevod dokumenata za poslove u inostranstvu brzo, tačno, pouzdano i na bilo koji jezik koji vam je potreban.

Kontaktirajte nas i dobijate besplatnu procenu cene prevoda dokumenata za poslove u inostranstvu, sa ili bez overe sudskog tumača.

Šta je potrebno prevesti od dokumenata za poslove u inostranstvu

Svejedno da li želite da pronađene sezonski posao, zaposlenje za studente ili stalno radno mesto u inostranstvu, neophodan vam je prevod sledećih dokumenata za poslove u inostranstvu:

  • radne biografije, odnosno CV-a napisanog prema standardima zemlje u kojoj aplicirate za posao
  • motivacionog pisma koje prilažete uz CV
  • diplome, sertifikata i drugih potvrda o kvalifikacijama
  • preporuka i potvrda o radnom iskustvu koje ste stekli do sada.

Za adekvatan prevod dokumenata za poslove u inostranstvu potreban vam je iskusan sudski tumač koji poznaje sve jezičke norme i adekvatne specifične stručne izraze. Upravo takav sudski tumač vam stoji na raspolaganju u agenciji Alfa prevod, bez obzira na to za koji jezik vam je potreban prevodilac.

Takođe, sva dokumenta overavamo pečatom sudskog tumača čime će te, budućem poslodavcu u inostranstvu, pružiti garancije tačnosti i istinitosti dokumenata koje ste priložili. Dakle, kvalitetan prevod dokumenata za poslove u inostranstvu omogućiće vam da se u startu istaknete kod poslodavca i povećate šanse za dobijanje posla.

Cena prevoda dokumenata za poslove u inostranstvu

Cena prevoda dokumenata za poslove u inostranstvu od strane sudskog tumača zavisi od nekoliko različitih faktora:

  • koliko prevodilačkih strana je potrebno prevesti
  • za koji jezik vam je potreban sudski prevodilac
  • kojoj oblasti i vrsti pripadaju dokumenti koji se prevode
  • za koje vreme je potrebno završiti prevod.

Cenu svih usluga možete pogledati u rubrici Cenovnik.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode

Radno vreme:

Ponedeljak: 8:00 - 16:00
Utorak: 8:00 - 16:00
Sreda: 8:00 - 16:00
Četvrtak: 8:00 - 16:00
Petak: 8:00 - 16:00

_____

Posedujemo ISO 9001:2015 sertifikaciju.

Društvene mreže:

Osnovne informacije:

Alfa prevod d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 77 lokal 3-4
11070 Novi Beograd

MB: 21641618
PIB: 112283254

office@alfaprevod.rs
0604358188