Iako se obično veruje kako je kineski jedan jedinstven jezik, istina je da je ovo govorno područje i lingvistički i teritorijalno, veoma diferencirano. Ovaj vodiču je namenjen da vam olakša odlučivanje da li vam je potreban prevod na pojednostavljeni ili tradicionalni kineski jezik – ili možda na oba.

 

Kineski nije jezik već porodica jezika

Velika većina Kineza, oko 900 miliona, govori „mandarinskim“ dijalektom koji je potekao iz Pekinga. S druge strane, ostali lokalni dijalekti (Kantonski, Vu, Gan, Ksiang, Min, Hakka i Jue) su uglavnom rezultat specifičnog razvoja samog jezika u različitim oblastima.

Mandarinski i Kantonski, kao najzastupljenije varijante poseduju izvesne sličnosti, međutim ova dva dijalekta su međusobno nerazumljivi zbog istorijskih razlika u izgovoru, gramatici i leksici koje su se razvijale tokom vekova pa se i struktura rečenica i postavljanje glagola često veoma razlikuju. Zanimljivo je da reč može biti na ova dva dijalekta može biti zapisana na isti način, ali se njen izgovor može u potpunosti razlikovati.

Zbog svega toga savremeni kineski jezik obično uključuje dva glavna dijalekta ili oblike pisanja: pojednostavljeni kineski i tradicionalni kineski, gde je prvi uveden kako bi se čitavom stanovništvu olakšalo čitanje i pisanje.

Ovo je bio početak dve različite verzije pisanog kineskog: tradicionalnog i pojednostavljenog kineskog gde je pojednostavljeni kineski verzija tradicionalnog kineskog jezika sa jednostavnijim znakovima. Razlikuje se na dva načina od tradicionalnog sistema:

  • za pisanje lika potrebno je manje poteza
  • sadrži manje uobičajenih znakova.

 

Tradicionalni kineski prevod ili pojednostavljeni kineski prevod – koji da izaberem?

Za odgovor na ovo pitanje potrebna je pomoć geografije: pojednostavljeni kineski jezik koristi se u kontinentalnoj Kini i u Singapuru. Ako ciljate Hong Kong, Tajvan ili Maleziju, vaš izbor bi trebao biti da koristite tradicionalni kineski.

Naravno, u slučaju da dokumente koje prevodite želite da koristite na teritoriji čitave Kine neophodno vam je da ih prevedete na obe verzije.

Bez obzira na to da li vam je potreban prevod na pojednostavljeni ili tradicionalni kineski jezik, agencija Alfa prevod vam stoji na raspolaganju. Naši prevodioci svoje veliko iskustvo i široko znanje stavljaju vam na raspolaganje tako da ćete kvalitetan prevod dobiti u najkraćem mogućem roku.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode