Prevođenje sajta firme na strani jezik nije lak posao, ali vam omogućava da se obratite široj populaciji i nastupite sa uspehom na inostranom tržištu. Međutim, za uspeh je neophodno tačnost prevoda, ali i uložiti napor da se prevedeni sajt jednako kvalitetno obraća ciljnoj grupi kojoj se obraćate.

Kako bi osigurali da će prevedeni sajt ispuniti svoju svrhu neophodno je da obratite pažnju na sledećih 5 stvari prilikom prevođenja sajta svoje firme.

 

Fokus stavite na publiku

Naravno, prilikom prevođenja sajta potrebno je da obratite pažnju na sam jezik na koji se prevođenje obavlja. Međutim, uloga prevedenih veb stranica jeste povezivanje sa novom publikom i zato je upravo ona ta na koju morate misliti sve vreme.

Naime, ljudi iz različitih kultura imaće sebi svojstvene reakcije na iste informacije što znači da marketinški pristup koji je bio veoma uspešan u jednoj državi, može imati sasvim drugačije efekte u drugoj.

To je razlog zašto je potrebno da utvrdite šta motiviše vašu ciljnu grupu za koju prevodite sajt, na koji način je potrebno da joj se obratite i kakav jezik ona koristi u svojoj komunikaciji.

 

Vodite računa o tehničkom aspektu

Strani jezik na koji se prevodi sajt može imati sasvim različite znakove u svom alfabetu. To znači da je potrebno potvrditi da platforma na kojoj je vaš sajt podržava dodatne jezike ili jezik na koji želite da ga prevedete.

Ovo je stavka koju je potrebno u startu potvrditi kako se ne bi javili problemi, odnosno kako bi bili u mogućnosti da pronađete zaobilazno rešenje ukoliko platforma ne podržava konkretan jezik.

 

Izbegavajte mašinsko prevođenje

Kako smo već rekli, prevod vašeg sajta mora biti adekvatan i prilagođen publici kojoj se obraćate, a to nije nešto što se može postići ukoliko koristite mašinsko prevođenje.

Za kvalitetan tekst potrebno je da iza njega stoji čovek, a ne mašina koja često može napraviti različite gramatičke greške, kreirati bukvalan ili čak i kontekstualno pogrešan prevod.

 

Lokalizujte svoj sadržaj

Pored kvalitetnog prevoda sajta od krucijalne je važnosti da njegov sadržaj i lokalizujete. Proces lokalizacije je ono što osigurava da će sadržaj biti prilagođen ciljnoj publici i osigurati da bude lakše usvojen i prihvaćen.

Lokalizacija, na primer, može podrazumevati promenu simbola valute i formata datuma i vremena. Takođe, ona se može odnositi i na vizuale koje koristite na sajtu tako da je potrebno da i njih prilagodite osobama kojima se obraćate.

 

Ako želite da svoj sajt kvalitetno prevedete na strani jezik bez stresa i brige, prevodilačka agencija Alfa prevodstoji vam na raspolaganju. Prevod sajta dobijate u najkraćem mogućem roku tako da ćete biti u mogućnosti da brzo nastupite na novom tržištu ili se obratite inostranoj publici.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode