Internet je pun iskustava pojedinaca, kompanija i organizacija koje su za prevođenje svojih dokumenata i materijala koristile pomoć prijatelja, rodbine ili Google Translate samo da bi se, veoma brzo, zbog toga gorko pokajali. Svi oni su na teži način shvatili da to što je neko u školi učio strani jezik i „služi“ se njime, ne znači da može biti dobar prevodilac.

Prema tome, ukoliko u svojoj komunikaciji sa stranim institucijama ili inostranim partnerima i klijentima želite da budete uspešni, pravilno shvaćeni i da se predstavite u najboljem svetlu, prepuštanje prevođenja amaterima predstavlja nepotreban rizik koji vas može skupo koštati.

Saradnja sa stručnjacima za prevođenje, dakle, ne predstavlja trošak, već ulaganje koje vam osigurava čitav niz dobrih stvari. Zato, u nastavku pogledajte 5  glavnih razloga zašto angažovati profesionalne prevodioce.

Dobijate prevod visokog kvaliteta

Kada unajmite profesionalnu prevodilačku agenciju možete biti sigurni da ćete dobiti kvalitetan prevod svojih dokumenata i materijala i da ga možete odmah koristiti za svoje potrebe.

Suština je u tome da osobe koje su profesionalni prevodioci poseduju, ne samo odgovarajuću stručnost za prevodilačke poslove, već i neophodno iskustvo koje im omogućava da prepoznaju suptilne razlike, posebno u specifičnoj stručnoj terminologiji. U ovim slučajevima i najmanja greška može dovesti do toga da se u prevodu izgubi željeni kontekst ili poruka.

Prevodilačka baza termina

Kroz projekte na kojima rade, profesionalni prevodioci kreiraju svoju bazu informacija o specifičnim i kompleksin terminima i frazama sa kojima se sreću. Ova praksa im omogućava da vam, pored preciznosti i kvaliteta, obezbede i najveću moguću brzinu prevoda.

S druge strane, kada angažujete prevodilačku agenciju, posebno u slučajevima kada se prevod dokumenata ili materijala radi na više različitih jezika, ove baze omogućavaju da prevodilački tim kreira prevode koji su međusobno konzistentni i dosledni tako da, bez obzira na kom jeziku se prevod čita, poruka bude shvaćena tačno, precizno i jasno.

Postojanje kulturna svesti

Dobar prevod nadilazi jednostavno prebacivanje teksta sa jednog jezika na drugi. Profesionalni prevodilac poseduje dobro i široko znanje o kulturi naroda na čiji jezik prevodi dokumenta što je od najveće važnosti budući da se često dešava da neki izraz nema ekvivalent u drugom jeziku. Ovo je posebno slučaj kada se u tekstu koji treba prevesti govori o običajima, navikama ili praksama koji su specifični za određenu državu.

Takva bi, na primer, mogao biti izraz „krsna slava“ koji predstavlja nepoznanicu u, recimo,  germanskim jezicima.

Stalno istraživanje

Profesionalni prevodioci imaju jednu osobinu koja im je od velike pomoći za posao kojim se bave – perfekcionisti su.

Šta to znači za vas?

Znači da, kada naiđu na neku „osetljivu“ reč, izraz ili rečenicu koja nije baš uobičajena, a može biti od posebnog značaja (znamo da su škakljivi izrazi obično najvažniji), neće samo prevesti tako da „to ima smisla“. Naprotiv, profesionalni prevodilac će se upustiti u istraživanje, konsultovati kolege i, ukoliko je to potrebno, pronaći odgovarajuće ljude iz branše o kojoj govori tekst, kako bi utvrdili šta „problematična“ rečenica zaista znači.

Nisu samo stručnjaci za jezik

Profesionalni prevodioci, a posebno sudski tumači, nisu samo ljudi koji poseduju odlično poznavanje stranog jezika već i osobe koje imaju iskustvo u određenoj branši. Tako se, na primer, ekonomista koji je i sudski tumač za neki jezik, specijalizuje za prevođenje dokumenta baš iz ove oblasti, budući da poseduje sva neophodna znanja.

Isti je slučaj sa osobama koje su medicinske struke, iz IT sfere i slično.

Na ovaj način se osiguravaju maksimalan kvalitet i brzina prevoda.

Obezbedite sve ove pogodnosti za sebe

Jasno je da će vas angažovanje profesionalnog prevodioca rešiti mnogih muka i rizika. Zato, bez obzira da li vam je potreban prevod dokumenata i materijala u privatne ili poslovne svrhe, da li ste fizičko ili pravno lice – prevodilačka agencija Alfa prevod je tu za vas.

Kontaktirajte nas, a mi ćemo vam pružiti ne samo vrhunski prevod već i svaku pomoć i informaciju koje vam mogu biti potrebne kako bi ste razrešili svoje nedoumice.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode