Mnogo je onih koji koriste Google Translate kao pomoć kada im je potrebno da nešto prevedu sa stranog jezika. Međutim, da li je preporučljivo potpuno se pouzdati na mašinu – odgovor je apsolutno ne, a ovo je 5 glavnih razloga zašto se ne treba oslanjati na Google Translate.

 

Mašina nije u stanju da zameni ljudski prevod

Google je prvi koji preporučuje da se ne oslanjamo u potpunosti na njegovu besplatnu uslugu prevođenja. Zapravo sama kompanija se od ovakvog prevoda ograđuje sledećom klauzulom o odricanju od odgovornosti:

„Google se odriče svih garancija u vezi sa prevodima, izričitih ili podrazumevanih, uključujući bilo kakve garancije tačnosti, pouzdanosti i bilo kakvih podrazumevanih garancija prodaje, podobnosti za određenu namenu i nekršenja autorskih prava.“

Dovoljan dokaz o nepouzdanosti ovakvog prevoda za zvanična dokumenta?

 

Mašinsko prevođenje može izazvati neprijatne situacije

Prevod, recimo, reklamnih materijala putem Google Translate može vam uštedeti vreme i smanjiti troškove, ali i izazvati ne tako prijatne situacije. O tome svedoče brojni slučajevi kojima internet obiluje.

Ne zaboravite da Google Translate često prilično bukvalno prevodi stvari što može dovesti do toga da određena marketinška poruka, ne samo izgubi smisao u potpunosti, već iskazuje i nešto sasvim različito.

 

Mašina ne uzima u obzir kulturološke razlike

Prilagođavanje prevoda duhu jezika na koji se prevodi i kulturi stranog podneblja je od najveće važnosti kada se obavlja prevođenje. Ovo posebno važi kada govorimo o spomenutim marketinškim porukama i tekstovima budući da je ovde potrebno ne samo prevazići jezičku barijeru već i kulturološku.

Kako bi se to postiglo potrebni su i savršeno znanje jezika i same publike za koju se prevodi., a to je nešto što Google Translate nije u stanju da pruži.

 

Da li vam je važna poverljivost informacija?

Besplatni alati za prevođenje ne brinu o vašim poverljivim podacima. Neke kompanije su čak pronašle svoje poverljive podatke na mreži, nakon što su njihovi zaposleni upotrebljavali besplatne online alate za prevođenje.

Ovo može pretstavljati ogroman problem kada radite sa osetljivim informacijama kao što su lični podaci, medicinska dokumentacija, poslovni izveštaji i sl.

Koliko je poznato, Google sve ove podatke može iskoristiti kako bi poboljšao svoje prevode, a na koji način to radi i šta se dešava sa samim informacijama ne možete znati sa sigurnošću.

 

Google Translate ne ispravlja tekst

Google prevodilac vam ne pruža mogućnost lektorisanja teksta već vam samo isporuči ono što vam isporuči. Ipak, to najverovatnije nije adekvatno onome što vam je potrebno kada prevedeni tekst koristite za poslovne i slične potrebe.

Ono što vam je neophodno u ovim slučajevima jeste profesionalni prevodilac, osoba koja će moći da prevodu pruži prirodnost i fluidnost kako bi mogao da ispuni svoj cilj na najbolji način.

 

Da zaključimo

Google Translate je besplatan i brz, ali vam može poslužiti samo kako bi ste dobili generalni pregled sadržaja bez dovoljne pouzdanosti. Ipak, ovo nije  i prilično tačan. Zahvaljujući svojoj masivnoj bazi podataka, softver može da pruži pristojne prevode koji vam mogu pomoći da dobijete glavnu ideju teksta.

Međutim, ovaj nivo nije dovoljan pri prevođenju ozbiljnih stvari, kao što su pravna ili medicinska dokumentacija, web sajt, marketinški materijali… Za ovakve prevode prava adresa je prevodilačka agencija Alfa prevod.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode