Angažovanje agencije za prevođenje je neophodno za mnoge poslovne i privatne potrebe, a kvalitetan prevod je ključan za uspešnu komunikaciju. Međutim, postoji nekoliko uobičajenih grešaka na koje treba obratiti pažnju prilikom izbora agencije za prevođenje. U nastavku ćemo razmotriti sedam najčešćih.

Nepoznavanje ciljnog jezika

Jedna od najvećih grešaka je izbor agencije čiji prevodioci ne poznaju dovoljno dobro ciljni jezik.

Agencija bi trebalo da bude sastavljena od stručnih prevodilaca koji su izvorni govornici jezika na koji želite da prevedete svoje dokumente. To je jedini način na koji je moguće osigurati da će prevodi biti precizni i izražavati sve različite nijansu značenja.

Nedostatak specijalizacije

Za najveći mogući kvalitet prevoda, veoma je važno izabrati prevodilačku agenciju koja je specijalizovana za prevod u vašoj industriji ili oblasti.

Na primer, medicinski prevodi zahtevaju drugačiju terminologiju od prevoda pravnih ili ekonomskih tema. Agencija koja zapošljava prevodioce specijalizovane za određenu oblast će bolje razumeti vaše specifične zahteve i prilagoditi prevod u skladu s tim.

Nedostatak provere kvaliteta

Agencija za prevođenje bi treblo da ima rigorozne procese kontrole kvaliteta. Na taj način se osigurava da su prevodi tačni i precizni.

Kada govorimo o kontroli kvaliteta, ovde to podrazumeva pregledanje prevoda od strane drugih prevodilaca i stručnih revizora.

Ignorisanje lokalnih kulturnih razlika

Kako bi zaista verno izražavao suštinu originalnog dokumenta važno je da prevedeni dokument bude prilagođen ciljnoj kulturi zemlje na čiji jezik se prevodi i da se u njemu uvažavaju lokalne razlike. Upravo je to razlog zašto agencija za prevođenje treba da bude svesna kulturnih specifičnosti ciljne zemlje i da ih uzme u obzir prilikom prevođenja.

Nepravilna upotreba tehnologije

Korišćenje tehnologije poput softvera za prevođenje može biti korisno u radu, ali nije dovoljno da se osigura kvalitet prevoda.

Prema tome, prevodilačka agencija može koristiti različite softvere u svom radu, ali je neophodno da to bude u kombinaciji sa stručnim prevodilačkim timom kako bi se osigurao tačan prevod.

Nedovoljna saradnja sa klijentom

Prevodilačke agencije imaju eksperte za prevođenje, ali ne i stručnjake iz oblasti kojom se vi bavite. Upravo zato je neophodno da prevodilac klijentu postavi adekvatna pitanja kako bi se što bolje upoznao sa specifičnim zahtevima i potrebama.

Nedostatak ovih informacija lako može dovesti do grešaka u prevođenju i stvoriti dodatne probleme.

Cene koje nisu transparentne

Poslednja, ali ne manje važna greška dešava se kada agencija ne pruža transparentne cene za svoje usluge.

Klijenti treba da znaju tačnu cenu prevođenja pre nego što daju svoj pristanak da se prevođenje započne. Agencija treba da objasni sve detalje cene, uključujući i podatak da li postoji dodatno naplaćivanje za hitne zadatke, dodatne korekture ili prilagođene zahteve.

Ako vam je potreban pouzdan prevodilac prevodilačka agencija Alfaprevod vam stoji na raspolaganju. Bez obzira na to iz koje oblasti su dokumenti koje želite da prevedete, osiguraćemo da, u najkraćem roku, dobijete prevod vrhunskog kvaliteta, sa ili bez sudskog pečata.