Ako vam je neophodno da određena dokumenta, papire ili materijale prevedete na strani jezik verovatno se odmah zapitate da li vam je potreban sudski tumač ili ne. Razlog je jednostavan, običan prevod manje košta i brže se obavlja. Međutim, ovakvoj vrsti prevoda obično nedostaju stručnost i vernost originalu, a i nije ga moguće koristiti u komunikaciji sa državnim institucijama. Dakle, ukoliko je potrebno da prevod bude na visokom nivou i korišćen u zvaničnim procedurama, u najvećem broju slučajeva biće vam neophodan sudski tumač.

Da razjasnimo jednu važnu stvar. Sudski tumač je osoba koja je, iz Ministarstva Pravde, dobila licencu pa tako svaki prevod overen od strane sudskog prevodioca postaje zvanični dokument koji se može koristiti u potrebne svrhe. Takođe, sudski tumači nisu samo osobe sa dobrim znanjem stranog jezika, već stručnjaci u određenim oblastima za koje rade prevode.

Pa da pogledamo najčešće vrste prevoda i za koje od njih je potreban sudski tumač.

Prevođenje ličnih dokumenata

Lična dokumenta se obično prevode za potrebe upisa na fakultet u inostranstvu, zaposlenja u stranoj zemlji, traženje vize… U svakom od ovih slučajeva stupaćete u komunikaciju sa zvaničnim institucijama strane zemlje tako da je neophodan prevod sudskog tumača.

Međutim, ukoliko, na primer, samo šaljete svoj CV kako biste konkurisali za neko radno mesto u stranoj državi, može vam biti dovoljno da vaš CV prevede običan prevodilac.

Poslovni dokumenti

Ova dokumentacija obično obuhvata različite ugovore, izvode, fakture, patente i sličnu vrstu dokumenata koja sadrže poverljive informacije.

Poslovna dokumenta kojima je potreban prevod se najčešće koriste za učestvovanje na tenderima, ostvarivanje saradnje i partnerstava, proširivanje poslovanja, trgovinu… Drugim rečima, mesta za bilo kakvu grešku nema, a to znači da su neophodne usluge sudskog tumača.

Medicinska dokumentacija

Kada je u pitanju prevod medicinske dokumentacije postoje slučajevi kada neophodno angažovati sudskog tumača i oni u kojima posao može obaviti i običan prevodilac.

Recimo, prevodi bez overe sudskog tumača obično se mogu koristiti kod preliminarne komunikacije sa lekarima iz inostranstva. Međutim, kako bi bili sigurni da su sve informacije iz otpusnih listi i druge medicinske dokumentacije, potpuno tačni, lekari obično traže da prevod poseduje pečat sudskog tumača.

Prevod reklamnih materijala

Kod prevoda različitih promotivnih materijala poput brošura, kataloga, izveštaja, tehničke dokumentacije… nema nikakve potrebe za sudskim tumačem.

Naravno, to ne znači da ovakva dokumenta i materijali trpe lošiji ili manje stručan prevod. Naprotiv, promotivni materijali direktno „razgovaraju“ sa klijentima, potencijalnim poslovnim saradnicima i krajnjim korisnicima i time vas direktno predstavljaju. Zato je neophodno da ovakvi materijali imaju najbolji mogući prevod.

Bez obzira na to da li vam je potreban prevod dokumenata sa overom sudskog tumača ili bez, prevodilačka agencija Alfa prevod je tu za vas. Dovoljno je da nas kontaktirate, a mi ćemo se prilagoditi vašim potrebama i obezbediti najkvalitetniji prevod vaših dokumenata.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode