Danas sve više stvari prelazi u online svet, a društvene mreže zadobile su veoma važnu ulogu u našim životima. Zapravo, njihov značaj je od presudne važnosti kada su u pitanju marketinške aktivnosti bez obzira na to da li se radi o malim i srednjim preduzećima ili velikim kompanijama.

Međutim, socijalne mreže su uglavnom kreirane za englesko govorno područje zbog čega je neophodno prevoditi kampanje na jezik ciljnog tržišta kako bi se postigli željeni efekti. I dok se jezik društvenih medija, na prvi pogled, čini veoma jednostavnim, on zapravo u sebi sadrži kompleksnost koju nije baš lako preslikati na strani jezik, a koja predstavlja pravi izazov za community managere koji imaju strane klijente. U ovom tekstu govorićemo o tri stavke koje marketarima zadaju najveće probleme.

 

Dužina objava

 

Kada je Twitter u novembru 2017. godine, odlučio da udvostruči broj karaktera u jednoj objavi – inače ovo je važilo za sve jezike izuzev za kineski, japanski i korejski – mnogi community managery su bili oduševljeni. To je bio dokaz da su ograničenja u dužini objava stavka koja često predstavlja problem u prenošenju marketinških poruka, a naročito ako se ima u vidu da ista rečenica na različitim jezicima obično ima i različit broj slova.

S druge strane, na Facebooku i Instagramu je moguće kreirati objave znatno veće dužine nego li na Twitteru, ali publika i na ovim mrežama preferira kraće objave, tako da je i ovde neophodno biti što sažetiji.

 

Hashtagovi

 

Hashtagovi su nezaobilazni deo komunikacije putem društvenih mreža. Oni povezuju objave sličnog sadržaja ili tematike, olakšavaju pretragu, a mogu poslužiti i kao element oko kog se okuplja određena zajednica. Ipak, hashtagovi mogu biti velika prepreka kada sadržaj na društvenim mrežama prevodimo na strani jezik.

Prva stvar koju se moramo zapitati jeste da li ih uopšte treba prevoditi. U slučaju da se radi o, na primer, kampanji koja je globalnog karaktera, može biti poželjno dozvoliti ljudima da se okupe oko hashtagova koji neće biti prevedeni.

S druge strane, prilikom prevođenja hashtagova sama sintaksa može biti veliki izazov budući da sam oblik reči ne dozvoljava da ih upotrebimo kao sastavni deo rečenice, već je neophodno da ih navedemo zasebno na kraju objave, što zahteva da utrošimo dodatne karaktere.

Takođe, kada prevodimo hashtagove potrebno je imati na umu da uzimanje direktnog ekvivalenta reči na stranom jeziku zapravo može biti pogrešan pristup. Ovde je preporuka da se, umesto bukvalnog prevoda, istraži koji su to hashtagovi popularni i u vezi sa temom kojom se bavimo, na tržištu na kome želimo da nastupamo.

 

Karakterističan žargon

 

Kao i sve druge zajednice, i one na društvenim mrežama imaju svoj specifičan žargon. Zanimljivo je i da se sam žargon može razlikovati na, recimo, Instagramu i Facebooku.

Primer ovakvih žargonskih izraza su „like“, „share“ i „follow“ na engleskom jeziku. Ovi izrazi su se u nekim stranim zemljama potpuno odomaćili i redovno se upotrebljavaju, dok je u drugima slučaj takav da ljudi radije koriste njihove adekvatne prevode.

 

Dakle, prevođenje sadržaja za društvene mreže nije nimalo jednostavan posao i zahteva veliku stručnost i znanje kako bi se publici prezentovale marketinške poruke na najbolji mogući način. Ukoliko želite da nastupate na inostranom govornom području prevodilačka agencija Alfa prevod vam stavlja na raspolaganje sve svoje znanje i iskustvo.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode