SaaS kao model isporuke poslovnih aplikacija, kao što i sami znate, predstavlja nešto mnogo veće od običnog web sajta. Kao takav SaaS je tu da svojim korisnicima stvari olakša u što većoj meri i baš zato je lokalizovanje vašeg SaaS proizvoda nešto što vam može doneti ogromnu korist.

 

Značaj lokalizacije vašeg SaaS proizvoda

Mnogi SaaS proizvodi se razvijaju primarno na engleskom jeziku. Logika koja stoji iza ovakve prakse jeste razmišljanje da je ovo jezik koji razume najveći broj korisnika i da, stoga, neće imati problema prilikom korišćenja.

Međutim, ovde se previđa da:

  • postoji veliki broj korisnika koji ne govore engleski jezik,
  • korisnici koji govore engleski, a to im nije maternji jezik, najverovatnije preferiraju da koriste vaš SaaS na svom jeziku jer će se osećati prijatnije.

Takođe, potrebno je imati u vidu da lokalizacija vašeg SaaS-a nije samo promena jezika aplikacije. Naprotiv, ona ide mnogo dalje i u sebe uključuje sve što je vezano za prilagođavanje SaaS proizvoda određenom regionu – od jezika, cene, valute koja se koristi, korisničke službe, specifičnih izraza koji se koriste…

 

Šta sve donosi SaaS lokalizacija

Prednosti lokalizovanja SaaS proizvoda su brojne, a ovde ćemo izdvojiti samo tri najznačajnije:

Prilagođavanje konkretnom tržištu – svaka država ima svoje poslovne specifičnosti i uslove kojima je potrebno prilagoditi se. Zato kompanije i korisnici žele aplikaciju koja im je bliska i obraća im se jezikom koji im je lako i precizno razumljiv. Lokalizacija SaaS, između ostalog, može da pruži, recimo, prilagođavanje naziva proizvoda i cene datom tržištu i tako sam vaš SaaS proizvod može biti lakše i bolje prihvaćen.

Bolje iskustvo potrošača – učiniti proizvod bližim i prijemčivijim za potrošače, složićete se, velika je prednost u odnosu na konkurenciju.

Dobijanje poverenja – kada svoj proizvod plasirate u određenoj zemlji i ljudi mogu da vide kako ste uložili trud kako bi ste se integrisali u njihovu zajednicu, kulturu i sistem vrednosti, u njima će se stvoriti odnos poverenja i poštovanja prema vama. A ovo je najbolji mogući početak nastupa na bilo kom tržištu.

 

Na šta obratiti pažnju

Ukoliko u svom SaaS proizvodu imate delove koji nisu u potpunosti prevedeni ili postoje greške u prevodu, to može dovesti do negativnog raspoloženje kod korisnika. Zato je potrebno da obratite pažnju na sledeće stavke:

  • budite sigurni da nemate upola urađene prevode
  • proverite da li se pojavljuju praznine ili nedostaju odeljci za prevod
  • proverite prevedeni i dugmići, padajući meni itd
  • lokalizujte svoj sadržaj i kada su u pitanju slike i video materijali.

Znajte da je SaaS lokalizacija složen proces i da je potrebno voditi računa o svakom detalju kako sa front end tako i sa back end strane.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode